نمای کلاسیک
/ by /   مقالات / 0 comments

اجرای نمای کلاسیک

اجرای نمای کلاسیک

نمای کلاسیک از دیرباز در نماکاری کشورمان ازطرفداران زیادی برخوردار بوده است.

نماکلاسیک یا نمای رومی در این مقاله به طور دقیق بررسی خواهد شد.

نمای ساختمان به طور کلاسیک

نماکلاسیک یا نمای مدرن ؟ نمای رومی یا نمای تلفیقی ؟ سبک کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مدرن یا پست مدرن ؟

این ها سوالاتی است که اصولا در ابتدای راه طراحی ساختمان ، به میان می آید.

قصد ما در این مقاله بررسی مسائل کاربردی مطرح در طراحی نمای کلاسیک و یا طراحی نمای رومی است.

از این جهت تا حدی از مسائل علمی و آکادمیک در این زمینه فاصله گرفته و بیشتر به مسائل مطرح در بازار ساخت و ساز امروز می پردازیم.

 

جذابیت نمارومی

از دیگر جذابیت های نما کلاسیک و نمارومی برای کارفرمایان و سازندگان ، شناخته شدن آنها به سبک و طرحی خاص است.البته طراحان پروژه هم از این قاعده مستثنی نیستند.

به این صورت که تکرار برخی از جزئیات و فرم ها به صورت یکسان در نماهای مختلف ، نشانی از یک برند و یا اسمی خاص است. در نتیجه در دنیای بی قاعده برندینگ ساختمان و ساختمان های دارای امضا ، سبک طراحی نما ، یکی از شاخصه های معرف کارفرما و یا طراح آن است.

حال پس از بررسی وضعیت به کارگیری نما کلاسیک و نمای رومی در ساخت و ساز امروز ، می پردازیم به مسائل کاربردی در طراحی ، مسائل شهرداری ، تهیه مصالح و اجرای این چنین نماها.نمارومی

 

در حال حاضر فارغ از تاثیر گذاری خوب و یا بد نمای کلاسیک و نمای رومی بر سیمای شهر و فرهنگ شهری ، نمای کلاسیک و نمای رومی تاثیر مثبت بر روند فروش ساختمان دارد. در بازار رقابتی امروز ، نمای کلاسیک و سبک طراحی کلاسیک ، یکی از فاکتورهای تاثیر گذار برقیمت ساختمان و زمان فروش آن می باشد. به نحوی که کارفرما با وجود هزینه های چندین برابری نمای کلاسیک و نمای رومی نسبت به نمای مدرن ، مایل به گذراندن مراحل سخت اخذ تاییدیه کمیته نما و چه بسا پرداخت هزینه های ناشی از عدم تطابق طرح اجراشده با طرح مصوب کمیته نما نیز هست.

طرح این موضوع نیز خالی از لطف نیست که استفاده سازندگان سبک کلاسیک بر این است که هزینه زیاد نمای کلاسیک و نمای رومی ، ضمن جبران هزینه ها ، برگشت سود بیشتر را نیز به همراه دارد.پیمانکاری

–  پیچ و خم های طراحی نمای کلاسیک و نمای رومی در هیئت نما :

ترویج فرهنگ اروپایی ، پیش آمدگی های غیر مجاز ، استفاده از المان های نمای روم باستان ، عدم تطابق با همسایگان مجاور ، همه و همه از مسائلی است که در اولین قدم بعد از ارائه طرح نمای کلاسیک و نمای رومی توسط طراح در کمیته نما ، از سوی داوران مطرح می شود.

متاسفانه نگاه منفی داوران کمیته نما باعث شده روند اخذ تاییدیه کمیته نما برای نمای کلاسیک و نمای رومی ، کاری دشوار باشد.

به همین جهت طراحان دارای تجربه در بحث اخذ تاییدیه کمیته نما ، با توسل به راهکارهای مختلف ، تلاش خود را در جهت مصوب کردن طرح نمای کلاسیک و نمای رومی ، انجام می دهند.

از جمله موارد کاربردی در زمان ارائه نقشه ها ، طرح همجواری و یا نزدیکی به نماکلاسیک یا نمای رومی ساخته شده در اطراف ملک مورد نظر است. لازم به توضیح است در صورتی که همسایگان مجاور ، ساختمانی کم قدمت و طراحی نمای مدرن باشد؛ اخذ تاییدیه کمیته نما ، کاری بسیار سخت و پیچیده می شود.نمای ساختمان

هدف از نمای کلاسیک

به طور  هدف از انجام هر کاری رسیدن به منفعت می باشد و در این میان صنعت ساخت و ساز نیز مستثنی نیست. البته اشاره به این نکته نیزحائز اهمیت استکه منفعت به دو نوع مادی (زود بازده) و معنوی (دیربازده) تقسیم بندی می شود.

بدون شک می توان گفت که از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر ساخت و فروش ساختمان ،طراحی معماری آن ساختمان است.

در نتیجه اولین تاثیر انتخاب سبک طراحی نما ، بر فروش ساختمان و پس از آن بر منفعت معنوی ساخت ، یعنی برندینگ کارفرما است.

 

۱۱۸stone

akhbarsang
تراورتن عباس آباد

تراورتن

نما رومی

معماری ساختمان با تراورتن عباس آباد

سنگ نمای تراورتن عباس آباد

نمای کلاسیک تراورتن عباس آباد

نما رومی با تراورتن عباس آباد

نمای کلاسیک با تراورتن عباس آباد

تراورتن سفید

قیمت تراورتن عباس آباد

اطلاعات مفید و کاربردی سنگ تراورتن

تاریخچه  نما رومی

اجرای نمای کلاسیک

SHARE THIS


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.