/ by /   مقالات / 0 comments

سنگ تراورتن عباس آباد

روش هاي اتصال و محكم كردن سنگ تراورتن عباس آباد پلاك بر روي نما

سنگ تراورتن عباس آباد  جز مواد و عناصري كه اجزا اصلي مصالح ساختمان را ت شكيل ميدهد . سنگ در ساختمان به صورتهاي
مختلف مورد ا ستفاده قرار ميگيرد, براي اجراي سنگ  در نماي ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از
٥,١ تا ٥,٢ سانت وگاهي مواقع بضخامت بيشتر از ٥,٢ ويا كمتر از ٥,١ سانت بنا به مورد استفاده در كارگا ههاي
سـنگبري بريدهو سـطح نماي آن در اكثر موارد صـيقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهاي معمولا ٢٠ تا ٤٠ سـانتي
متربرش داده كه جهت استفاده به نام سنگ پلاك وارد كارگاه ميگردد.

نحوه اجراي سنگ تراورتن عباس آباد پلاك در ديوار

نحوه اجرا بدين صورت ميبا شد كه ابتدا سنگ در اندازه مورد نظر بتو سط قلابي از ميلگرد معمولا نمره ٦ كه به
حالت نيم دايره خم داده شده در محل خود به صورت شاقول وتراز قرار گرفته و سپس فاصله بين سنگ وديوار
كه حداقل ٢ سانت وحداكثر ٣ سانت بايد باشدبه وسيله دوغاب ماسه وسيمان بعيار سيمان ٤٠٠ كيلوگرم در متر
مكعب پر ميگردد. كه با خ شك شدن دوغاب و ايجاد چ سبندگي بين سنگ و دوغاب وديوار, سنگ در محل
خود ثابت قرار ميگيردوبه همين ترتيب سنگهاي پلاك رگ به رگ روي هم قرار ميگيرند.
ولي با توجه به عدم چ سبندگي كامل سنگ ودوغاب پ شت آن به خاطر سطح صاف پ شت سنگهاي پلاك اين
امكان وجود دارد كه پس از گذشـــت چندين مدت پس از اجراي ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محيط از
منافذ موجود ســطح ســنگ و بندهاي مابين آنها و با يخ زدن آب در آن ســنگ ها در جاي خود به اصــطلاح لق
شده وپس از مدتي در رفته و از محل خود به بيرون بيافتند كه اين امر ممكن ا ست بر اثر سقوط سنگ از ارتفاع
ايجاد خسارات مالي وجاني بوجود آورد.
به همين خاطر جهت جلوگيري از اين عارضه تمهيداتي در سنگ كاري در نظر ميگيرند كه به قرار زيرمي باشد.

تراورتن عباس آباد از نظر رنگ در دنیا بیشتر از سنگهای سفید، کرم روشن و شکلاتی سنگ تراورتن استفاده می کنند. البته تراورتن تنوع رنگی زیادی دارد و از انواع آن می توان برای نمای ساختمان استفاده کرد.

در سالهای اخیر در کشورمان با توسعه ماشین آلات استخراج و فرآوری و مناسب سازی و برش سنگها، استفاده از تراورتن بعنوان سنگ مناسب نمای ساختمانی بیشتر هم شده است.

فرآوری نکته مهم در این فرآیند است. در گذشته تراورتن زشت ترین سنگ ها بود . اما با روشها و ماشین آلات نوین فرآوری این سنگ مناسب سازی شده و برای نمای ساختمان مناسب سازی می گردد.

 

تراورتن عباس آباداجرا و نصب سنگ در نمای ساختمان با اجرا و نصب سنگ در جاهای دیگر کاملا متفاوت است . سنگ نما در معرض تغییرات دمایی شدید قرار دارد که عادی ترین آن اختلاف دمای شب و روز است که در برخی فصول سال بشدت زیاد می شود.

 

از این رو این تغییرات دمایی در انبساط و انقباض سنگ، نکاتی را در اجرا می طلبد . اگر در نصب سنگ در نمای ساختمان، از روش دوغاب سیمان استفاده شود احتمال کنده شدن سنگ از نمای ساختمان وجود دارد.

پس باید با اسکوپ کردن سنگ نما، اتصال را محکم کرد . اگر این کار انجام نشود بعد از مدتی نیاز به پیچ کردن سنگها برای جلوگیری از ریزش آنها وجود خواهد داشت که ظاهر نما را کمی بد می نماید.

 

استحکام سنگ در نما بخصوص وقتی سنگ در ارتفاع بالا قرار می گیرد بسیار مهم تر خواهد بود. چون باید سنگ از خلل و فرج مناسبی برخوردار باشد که با دوغابی که پشتش ریخته میشود خوب چسبندگی داشته باشد.

خطر ریزش سنگ روی عابران پیاده و خودرو های عبوری بسیار جدی است و باید در نظر گرفته شده باشد. از این نظر نیز سنگ تراورتن بهترین نوع سنگ نمای ساختمان است تراورتن عباس آباد.

 

دقیقا این نکته ضعف سنگ مرمریت در مقایسه با تراورتن است . می توان با روش خشکه چینی سنگ نما را نصب کرد . یعنی پیش از نصب سنگ در نما باید پروفیل ها و نبشی های فلزی پست

کار را شاسی کشی کرد و سنگها را با گیره روی شاسی محکم کرد .

SHARE THIS


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.