سنگ ساختمانی
/ by /   مقالات / 0 comments

نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران

سنگ ساختمانی . اطلاعیه :   نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ساختمانی ایران محلات / نیم ور

 

زمان: ۲۴ الی ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵
مکان: سایت جدید نمایشگاه سنگ محلات / نیم ور
زمان بازدید: ۱۵:۳۰ الی ۲۱:۳۰

SHARE THIS


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.