تراورتن عباس آباد در ساختمان
/ by /   مقالات / 0 comments

تراورتن عباس آباد در ساختمان

تراورتن عباس آباد در ساختمان   تراورتن عباس آباد  نکته مهم و قابل توجه طراحی در این نوع نما میباشد که برای طراحی هر ساختمان میبایست طراحی مختص آن بنا صورت پذیرد زیرا اندازه ستونها و سرستون ها میبایست متناسب با اندازه ساختمان باشد و...
ادامه