صنعت سنگ
/ by /   مقالات / 0 comments

عوامل توسعه صنعت سنگ

توسعه صنعت سنگ توسعه سنگ . عدم توان پیش‌بینی شرایط آتی تولید و بازار و از دست رفتن بازارهای صادراتی به‌دلیل تحریم، بسیاری از معادن و کارخانه‌های سنگبری را در معرض تعطیلی قرار داده که نیازمند چاره‌اندیشی عاجل می باشد. از جمله راه‌حل‌هایی که صنعت...
ادامه