تراورتن عباس آباد کد ۶

مدیریت صنایع سنگ ایران مهر از سال ۱۳۵۲، فعالیت در عرصه تولید سنگ را آغاز نموده است.این مجموعه پس از تولید سنگ های گوناگون و

فعالیت مستمر و موفق طی سال های ۶۰ و ۷۰ در سال ۱۳۸۱ صنایع سنگ ایران مهر را تاسیس نموده و سپس با تجهیز کارخانه به جدیدترین تکنولوژی های

روز دنیا و به کارگیری مهندسین متخصص جوان، تولید سنگ صادراتی تراورتن سفید(عباس آباد) را به عنوان محصول اصلی این شرکت انتخاب نموده اند.

جهت خرید سنگ ساختمانی با ما تماس بگیرید.

سنگ تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد زمینه ای بسیار روشن نسبت به سنگهای دیگر دارد. معدن سنگ تراورتن عباس اباد در محلات و در سه راهی نیم ور قرار دارد.

برش تراورتن عباس آباد

سنگ تراورتن عباس آباد بصورت موج دار و بی موج تولید و عرضه می شود.

این سنگ به دو صورت موجدار و بی موج بریده می شود.

سنگ تراورتن عباس آباد دارای سورت های بسیار متنوعی میباشد. معمولا سنگ تراورتن عباس آباد بصورت ۴۰ طولی تولید می شود.

نکته ای راجع به تراورتن عباس آباد

خریداران سنگ تراورتن عباس آباد باید به این نکته توجه داشته باشند که خرید خود را بصورت یکجا انجام دهند.

به این علت که با توجه به سورت بندی های مختلف سنگ تراورتن عباس آباد ، تهیه کسری این سنگ بسیار دشوار می باشد.

در هنگام تولید سنگ تراورتن عباس آباد به صورت موجدار احتمال باز شدن سنگ از رگه ها وجود دارد.

از سورت های بسیار زیبای سنگ تراورتن عباس آباد  می توان سورت موجدار ، بی موج و موج کبریتی این سنگ را برشمرد.

  • نوع سنگ: تراورتن عباس آباد
  • مدل: موجدار
  • قیمت: